Årsrapport
2022

Et år med stor aktivitet

"I løpet av 2022 ferdigstilte vi vårt første prosjekt, og inn i 2023 er vi i full gang med å bygge og prosjektere tre nye næringsbygg på til sammen 75.000 kvadratmeter"

Adm. dir. Thor Thoeneie oppsummerer et aktivt 2022 og forteller om planene og mulighetene for OAC i tiden som kommer. Se video.

Bærekraft

Samarbeid med Statkraft

Bærekraft

Siden 2021 har Oslo Airport City og Statkraft hatt et formalisert samarbeid med mål om å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige energiløsninger for Gardermoen Næringspark. I dette intervjuet forteller Jomar Sætre i Statkraft Varme om samarbeidet med OAC og etableringen av energisentralen på Gardermoen. Se video.

En helhetlig tankegang

Bærekraft

Med FNs bærekraftsmål som bakteppe har vi vårt eget hovedfokus på en helhetlig tankegang om at vellykket bærekraft må være planlagt og gjennomført med både sosial, miljømessig og økonomisk forankring. Det er først når disse tre premissene forenes at bærekraft går fra «ord til handling» til fordel for de neste generasjoner.

Langsiktighet

Bærekraft

Vi i Oslo Airport City er overbevist om at verdiskapningen blir størst for omgivelsene, brukeren og til sist og ikke minst for aksjonærene i OAC ved å planlegge, utvikle og bygge med et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Fokusområder

Mobilitet

Fokusområder

Vi tror hele mobilitetsbransjen ser fordelen av å ha et regionalt og nasjonalt salgspunkt og bilutleveringssted tett tilknyttet E6/E16, Oslo Lufthavn og Jessheim med to toglinjer. Her vil flere aktører og leverandører være etablert side om side. Kunder fra hele landet vil enkelt kunne reise til denne destinasjonen og umiddelbart ha mulighet til å se et bredt utvalg av bilmodeller og utstyr på ett og samme sted.

Sjømat

Fokusområder

Sjømat, som er Norges nest største næring, er i stadig vekst og omsatte for over 150 milliarder kroner i 2022. Det ble fraktet over 120.000 tonn sjømat på fly fra OSL, og ifølge Stortingets havstrategi skal volumet femdobles innen 2050. Med byggingen av The World Seafood Center har vi startet utbyggingen av et nytt næringscluster innen sjømat. Regulerte nabotomter gir muligheter for utvikling av flere kjølebygg for fersk sjømat, men også for produksjon og fryselager.

Helse, energi ++

Fokusområder

Oslo Airport City vil kunne være en optimal beliggenhet for regionale, nasjonale og internasjonale etableringer og clustre innen f. eks. helse- og energisektoren. Eventuell produksjon og/eller beredskap og lagring av medisiner og medisinsk utstyr, samt fornybar energiproduksjon inklusive mulig forskning og kompetanseutvikling, er interessante og aktuelle områder. Våre regulerte tomter på Gardermoen, som landets transport- og kommunikasjonsknutepunkt, gir komparative fordeler og konkurransefortrinn for mange næringer, til fordel for regionen og hele landet.

Fordeling av formål

Planlagt utbygging

Fordeling av formål:

100
%

Prosent av totalt areal (hold musepekeren over de ulike fargefeltene)

Prosjekter

Porsche Center Gardermoen

Prosjekter

Det nye elbil-senteret på 2.500 kvadratmeter ble ferdigstilt i august 2022, og er det første i det som kan bli et nytt samlingspunkt for hele bilbransjen i Norge. Bygget er Breeam Very Good-klassifisert og i full drift. Prosjektet ble iht. avtale solgt til leietaker Autozentrum og Fram/Tvenge rett etter overtakelse. Se intervju med servicemarkedsdirektør Ian Charles Derrick ved Porsche Center Gardermoen.

World Seafood Center

Prosjekter

I begynnelsen av januar 2022 startet som planlagt byggingen av det som vil bli verdens største kjølebygg for sjømat. Det 350 meter lange bygget består av to etasjer, med flater på totalt 55.000 kvm. Prosjektet ferdigstilles etter planen i faser i perioden fra juni 2023 til ut i 1. kvartal 2024. Se video.

Bygg for spesiallogistikk

Prosjekter

Rett før sommeren 2022 startet byggingen av et moderne bygg for spesiallogistikk på 15.000 kvm. Bygget blir Breeam Very Good-klassifisert og er utformet i nært samarbeid med leietagerne. Bygget ferdigstilles og overleveres iht. planen i desember 2023. Se intervju med prosjektleder Thomas Juell fra entreprenøren Vedal.

Nøkkeltall

Norges største næringspark

Nøkkeltall

1150
mål tomteområde
1000000
potensielt utbyggingsvolum (kvm.)
75000
kvm. under bygging

2016

Tidslinje

Oppstart planlegging og regulering

2017 - 4. kvartal

Tidslinje

Strategidokument og masterplan besluttet

2020 - 2. kvartal

Tidslinje

Vedtatt regulering av Sentralområdet

2021

Tidslinje

Oppstart Porsche Center Gardermoen - utsatt 18 måneder grunnet pandemien

2022 - 1. kvartal

Tidslinje

Oppstart The World Seafood Center på 55.000 kvadratmeter

2022 - 2. kvartal

Tidslinje

Ferdigstillelse Porsche Center Gardermoen på 2.500 kvadratmeter

2022 - 2. kvartal

Tidslinje

Oppstart bygg for spesiallogistikk på 15.000 kvadratmeter

2023 - 2. kvartal

Tidslinje

Pålagt planendring Sentralområdet vedtatt

2023 - 3. kvartal

Tidslinje

Ferdigstillelse første fase av The World Seafood Center

2023 - 3. kvartal

Tidslinje

Oppstart nytt enbruker logistikkbygg på 5.500 kvadratmeter

2023 - 4. kvartal

Tidslinje

Ferdigstillelse bygg for spesiallogistikk.

2023 - 4. kvartal

Tidslinje

Planlagt politisk behandling og vedtak av OAC logistikkpark

2024 - 1. kvartal

Tidslinje

Ferdigstillelse andre fase av The World Seafood Center