Årsrapport
2023

Visjonen tar form

"Vårt hovedmål er å etablere nye næringsklynger med tusenvis av arbeidsplasser, til glede for både Gardermoen-regionen og resten av Norge".

Adm. dir. Thor Thoeneie oppsummerer et innholdsrikt 2023 og forteller om planene og mulighetene for Oslo Airport City i tiden som kommer.

Prosjekter

World Seafood Center

- Prosjektstart i januar 2022

- Ferdigstilt fra juni 2023 til april 2024

- En av de største sjømatterminalene i verden med 55.000 BTA

- Effektiv logistikk med cross-docking og over 100 lasteporter

- Høy kvalitet på tekniske løsninger

- Energiklasse A og BREEAM NOR Very Good sertifisering

- Flerbruksbygg med følgende leietakere: GPC, Mowi, Oslo Seafood Center, Aquila Hash, NGB

Grieg Seafood

- Planlagt prosjektstart i august 2024

- Planlagt ferdigstillelse i Q3 2025

- Logistikkbygg på ca 5600 kvm BTA

- Bygget skal huse et produksjonsanlegg for sjømat

- Sikter mot BREEAM NOR Very Good sertifisering

- Enbrukerbygg for leietaker Grieg Seafood, med mulighet for utvidelse til flerbrukerbygg

GF Logistikk

- Prosjektstart i august 2023

- Planlagt ferdigstillelse i november 2024

- Generisk logistikkbygg på 5600 kvm BTA

- Bygget har 12 lasteporter og er fleksibelt med tanke på tilpasning til andre brukere

- Sikter mot BREEAM NOR Very Good sertifisering

- Enbrukerbygg for leietaker GF Logistikk

Kunst- og verdilager

- Prosjektstart i august 2022

- Ferdigstilt i desember 2023

- Spesiallogistikkbygg for kunst- og verdilagring på 14 500 kvm

- Sikter mot BREEAM NOR Very Good sertifisering

- Flerbrukerbygg for leietakere Astrup Fearnley, Kistefos og MTAB.

- Bygget ble solgt og overlevert til nye eiere i desember 2023.

Fokusområder

Regulering

OAC startet detaljregulering av den nordre delen av tomtebanken på ca. 350 mål høsten 2022. Etter 18 måneder ble reguleringsplanen endelig og enstemmig vedtatt i kommunestyret den 30. april 2024, etter grundig forarbeid og forhandlinger med kommune, fylke, Statens vegvesen, Avinor og øvrige relevante parter.​

Reguleringen åpner for utvikling og utbygging av 285.000 m2 logistikk (80% utnyttelse) med stor fleksibilitet i utforming og formål, og komplementerer Sentralområdet på en svært gunstig måte. Primærformål er lager, industri og produksjon med sekundærfunksjoner kontor/adm., service og tjenesteyting.​ Reguleringen følger overordnede planer om eksisterende områderegulering fra 2011.

Med denne detaljreguleringen har OAC en av landets største og mest attraktive tomtebanker på over 1.000 mål for langsiktig og bærekraftig utvikling og utbygging. Av den opprinnelige tomtebanken på ca 1.140 mål gjenstår kun ca. 74 mål tomt uten detaljregulering.

Sjømat

Sjømat er Norges nest største næring og omsatte for over 172 milliarder kroner i 2023, en økning på 14 prosent fra 2022. Av denne omsetningen ble det sendt 1,2 millioner tonn laks ut av landet til en samlet verdi av 122,5 milliarder kroner, som utgjør 71% av den totale verdien. Fisk og skalldyr har befestet seg som landets nest største eksportprodukt, bak olje og gass. Ifølge Stortingets havstrategi skal volumet femdobles innen 2050.

Med byggingen av The World Seafood Center (WSC) har vi startet utbyggingen og etableringen av en ny næringsklynge for sjømat. På en av nabotomtene bygger vi nå den nye hovedterminalen til GF Logistikk, som er den største transportør av sjømat fra WSC til Oslo Lufthavn Gardermoen for flyfrakt til de oversjøiske markedene i Amerika og Asia.

I august starter vi byggingen av det tredje bygget i sjømatklyngen, hvor Grieg Seafood vil etablere en topp moderne videreforedling av laks. I tillegg til disse tre byggene, som til sammen utgjør ca 67.000 kvadratmeter, har vi regulerte nabotomter som gir muligheten for ytterligere etableringer.

Mobilitet

Vi tror hele mobilitetsbransjen ser fordelen av å ha et regionalt og nasjonalt salgspunkt og bilutleveringssted tett tilknyttet E6/E16, Oslo Lufthavn og Jessheim med to toglinjer. Her vil flere aktører og leverandører være etablert side om side. Kunder fra hele landet vil enkelt kunne reise til denne destinasjonen og umiddelbart ha mulighet til å se et bredt utvalg av bilmodeller og utstyr på ett og samme sted.

Helse og farma

Oslo Airport City vil kunne være en optimal beliggenhet for regionale, nasjonale og internasjonale etableringer og næringsklynger innen f. eks. farma/helse- og energisektoren. Eventuell produksjon og/eller beredskap og lagring av medisiner og medisinsk utstyr, samt fornybar energiproduksjon inklusive mulig forskning og kompetanseutvikling, er interessante og aktuelle områder.

Våre regulerte tomter på Gardermoen, som landets transport- og kommunikasjonsknutepunkt, gir komparative fordeler og konkurransefortrinn for mange næringer, til fordel for regionen og hele landet. I vårt arbeide frem mot slike mulige etableringer samarbeider vi med både Ullensaker kommune og nye Akershus Fylke.

Bærekraft

Energisentralen i World Seafood Center

- Bærekraftig og fremtidsrettet energisentral for kjølelager på 55 000 kvm

- Samlet effekt for kjøling på 3 000 kW

- Varmepumpene dekker byggets oppvarmingsbehov ved gjenvinning av varme fra kuldeproduksjonen.

- Bygget er tilknyttet Statkraft Varme sitt fjernkjølesystem

- Utveksler energi med Statkraft Varme sin Energi-HUB for området

- Dumper overskuddsvarme i sommerhalvåret til Statkraft Varme sine dype energibrønner (sesonglager)

- Statkraft Varme regner med å kunne gjenvinne 1,6 GWh (1,6 mill kWh) varme per år kun fra Sjømatsenteret.

Se intervju med Stein Randby i Malling & Co. Energi og Miljø.

Samarbeid med Statkraft

OAC og Statkraft har inngått en strategisk samarbeidsavtale om å utvikle fremtidsrettede og bærekraftige energiløsninger for Gardermoen Næringspark, samt styrke hverandres posisjoner i eksisterende markeder. Den Strategiske samarbeidsavtalen omfatter både leveranse av fjernvarme og fjernkjøling for prosjektene som utvikles i Oslo Airport City.

Det er en visjon for OAC og området å ta vare på energiressursene og få nyttiggjort disse i størst mulig grad. Dette omfatter bl.a. at Statkraft utvikler og bygger ut fjernkjøling på området med nødvendig infrastruktur som f.eks. energibrønner, infiltrasjonsbasseng, fjernkjølerør og kjølesentral og en løsning som muliggjør nyttig gjøring av overskuddsvarme fra lokal prosesskjøling eller andre overskuddskilder der dette er hensiktsmessig.

Nøkkeltall

Norges største næringspark

Nøkkeltall

72000
Ferdig utbygget per 31.12.23 (kvm.)
75000
Under bygging i 2023 (kvm.)
4
Leiekontrakter signert i 2023
790000
Gjenstående utviklingspotensial (kvm.)