Skal bygge nytt spesialbygg

OAC har signert lange leieavtaler for et nytt bygg på 15.000 kvm. Bygget skal inneholde aktører innen spesiallogistikk, kontor og verksted, og er utformet i samarbeid med aktørene for å passe til deres egen bruk. Leieavtalene er på 15 år. Det planlegges innsendelse av rammesøknad i løpet av første kvartal 2022, med byggestart sommeren 2022 og ferdigstillelse høsten 2023. Prosjektet vil etter planen gjennomføres i en totalentreprise i samspill med Vedal Entreprenør.