Om oss

Oslo Airport City er en by- og stedsutvikler som skal bygge en ny og bedre by beliggende mellom Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og Jessheim.

Selskapet eier 1050 dekar og planlegger utvikling og utbygging av ca. 1.000.000 kvm.

Selskapets visjon springer ut fra Norges- og Osloregionens vedtak om knutepunktutvikling av levende byer beliggende rundt Oslo med god kollektivdekning. Selskapets ledelse har en egen arbeidsgruppe bestående av tre av styrets medlemmer.

Les om ledelsen og styre

« The 20th century was about cities building airports. The 21st century will be about airports building cities. »

– Dr. John D. Kasarda Professor of Strategy and Entrepreneurship

Nordic - Oslo Airport City
Nordic - Oslo Airport City
Nordic - Oslo Airport City

Området

Ullensaker kommune med sine ca. 35.000 innbyggere er en av kommunene som vokser raskest i Norge – både i form av arbeidsplasser og innbyggertall. Prognosene utarbeidet av SSB predikerer også en betydelig fremtidig vekst over de neste 15 årene med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2,5 % per år. Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL og fremstår som en næringsvennlig, fleksibel og løsningsorientert kommune.

Området med Oslo Airport City, OSL og Jessheim by opplever en stadig økende interesse for og sterk utvikling både innen næringsetableringer og boligbygging. Flyplass, handel, hoteller og transport har erstattet Forsvaret og landbruket som de dominerende arbeidsgiverne i området. Etablering av en tydelig urban bystruktur med stort fokus på videre boligbygging og tilhørende service og infrastruktur som handel, bevertning, rekreasjon, barnehager/skoler m.m. støtter opp under Oslo Airport City’s visjon og mål om by- og stedsutvikling av Norges raskest voksende og mest attraktive del av Osloregionen.

Les uttalelse fra ordfører i Ullensaker kommune

Knutepunkt

Oslo Airport City representerer nåtidens viktigste by- og stedsutvikling i form av flerkjernet knutepunktutbygging. Innovative, økonomisk bærekraftige og urbane kvaliteter blir kommersielle magneter og regionale «vekstdrivere» i en langsiktig satsning på kollektivbasert infrastruktur.

Politisk forankring og vilje danner et uvurderlig grunnlag for videre utvikling av Oslo Airport City og Norges største knutepunkt.

Les mer om knutepunktet

Knutepunkt

Konseptet

Oslo Airport City skal gjennom fokus på by- og stedsutvikling ved Norges største knutepunkt binde sammen tusenvis av arbeidsplasser innen et bredt spekter av virksomhetsområder til fordel for hele Oslo-regionen og landet for øvrig. I fremtiden skal Oslo Airport City bli landets mest sentrale og viktigste utviklingsprosjekt og knutepunkt.

Med 2 t tog- eller kjøretur med buss og bil når man i underkant av 2 millioner (40%) av Norges befolkning, og med 2 timers flytur når du omtrent 300 millioner av Europas befolkning.

Les mer om konseptet

Utvikling

Oslo Airport City er en by- og stedsutvikler som skal bygge ca. 1.000.000 kvm innen:

  • Hotell
  • Kongressenter og messe
  • Kontor
  • Handel
  • Logistikk
  • Industri og foredling
  • Service/tjenesteyting
  • Rekreasjon

Dette skal vi gjøre i området rett ved Oslo Lufthavn Gardermoen/OSL, Flytoget, E6, E16 og Jessheim by, som nå tiltrekker seg bedrifter fra alle deler av næringslivet, samt et bredt og mangfoldig spekter av tjenestetilbud.

Den stadig økende globaliseringen medfører et voksende behov for arbeidsplasser, overnatting, kongress/seminar, handel/service, logistikk/transport og rekreasjon i umiddelbar nærhet til toppmoderne transportforbindelser – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

OSL

Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) er Norges hovedflyplass og landets mest sentrale og viktigste knutepunkt. I tillegg til flytrafikk har OSL flyplasshoteller, konferansefasiliteter, forretninger, spisesteder og andre servicefunksjoner, samt over 20 000 parkeringsplasser.

I 2017 hadde OSL ca 27 millioner reisende, og er Nordens nest største flyplass. Fra 2005 til 2016 har det innen hotell, restaurant og detaljhandel vært en betydelig sysselsettingsvekst fra ca. 11 % til  ca. 21%nbsp;% i direkte tilknytning til flyplassen. I dag sysselsetter OSL direkte ca. 12 500 personer, og sammen med underleverandører, kontakter etc. en samlet sysselsetting på nesten 23 000 personer. Dette antallet vil bli doblet mot 2050, og investeringene i en ny hovedflyplass har gjort OSL til en av landets klart største arbeidsplasser.

OSL
Utvikling
OSL
OSL