Samferdselsministeren griper inn – endelig klart for utbygging i Gardermoen Næringspark

Artikkel av: Eidsvoll Ullensaker.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen løser opp veiknuten som har hindret utbygging i Gardermoen Næringspark i årevis. – Dette er en stor dag for hele regionen, sier ordfører Tom Staahle (Frp).

Gardermoen Næringspark er én av Norges aller største næringsparker, med hele 5.000 dekar ferdigregulert til næringsformål. Næringsparken ligger mellom Oslo Lufthavn og Jessheim.

Problemet for næringsparken har vært et rekkefølgekrav fra 2011. Dette rekkefølgekravet har hindret tilnærmet all utvikling i området. Nå har samferdselsdepartementet i et brev til Vegdirektoratet ditt klarsignal for at Ullensaker kommune kan endre dette rekkefølgekravet.

– Utvikling i Gardermoen Næringspark (GNP) er viktig for regionalt og nasjonalt næringsliv og verdiskapning. Når parken er utbygd vil den ha mellom 20.000 og 40.000 arbeidsplasser, sier ordfører Tom Staahle i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Grep inn selv

Rekkefølgekravet fra 2011 sa opprinnelig at «Nytt hovedveisystem med tilhørende ramper og tilknytning til lokalveinett bygges etter detaljregulering godkjent av Statens vegvesen. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse før V-23 er ferdigstilt». Dette krysset har manglet finansiering, men nå er altså floken løst, etter at samferdselsministeren selv har grepet inn.

I brevet står det at: «det vil nå kunne åpnes for næringsetablering også på det arealet som i dag har rekkefølgebestemmelser, uten at V23 ferdigstilles først». Det framgår også av brevet at Statens vegvesen får i oppdrag å utarbeide gjennomførbare løsninger for V23-problemet.

– I praksis betyr dette en løsning på den gordiske knuten dette har vært for kommunen og hele regionen. Vi er utrolig glade for at Samferdselsdepartementet bidrar til å rydde opp. Kryssproblemet har stått i veien for ønsket utvikling på flere plan. Både når det gjelder næringsutvikling og samferdsel. Også byutviklingen på Jessheim er påvirket av dette, sier Staahle.

V23-krysset vil erstatte dagens Jessheim Nord kryss, som betjener både Jessheim og næringsområdene på østsiden av E6. I tillegg vil krysset gi atkomst til Gardermoen Næringspark. V23 skal betjene både lokaltrafikk, trafikk på E6 og E16. Etablering av V23 vil avlaste også dagens kryss, slik at kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikken får stor prioritet mellom Jessheim og Gardermoen.