Flyplassby øker med 200 mål

Artikkel av: Estate.

Oslo Airport City har kjøpt ytterligere 200 mål på Gardermoen og kan nå utvikle over 1 million kvadratmeter med næringsareal.

De ambisiøse planene til den nye flyplassbyen Oslo Airport City (OAC) er blitt enda større etter at OAC kjøpte 200 mål med areal på Gardermoen. Opprinnelig eide OAC tomter på 850 mål i området, med planer om å utvikle minst 850 000 kvadratmeter næring. I løpet av 20 år skulle investeringene kunne komme opp i hele 20 milliarder kroner. Nå er planene oppjustert til en utvikling av over 1 million næringsareal.

– Jeg kan bekrefte at vi kjøper tomten. Selger kommer inn som ny aksjonær i OAC. Tomten ligger strategisk riktig til for oss og passer godt inn i vår tomteportefølje, sier adm. direktør Thor Thoeneie i Oslo Airport City til Estate Nyheter.

Det er Clarksons Platou som har tilrettelagt for kjøpet av tomten.

Oslo Airport City er nå i full gang med mulighetsstudier for en fremtidig by- og stedsutvikling av hele Gardermoen Næringspark.

– Vi planlegger en bærekraftig, diversifisert og pulserende by med etablering av nye arbeidsplasser, hoteller, kongress/konferanse, handel, rekreasjon og annet. rett ved Norges største knutepunkt utenfor Oslo. Oslo Lufthavn Gardermoen og Jessheim by er et av de største vekstområdene i Norge, og med vår beliggenhet mellom flyplassen og Jessheim sentrum mener vi det ligger til rette for en bærekraftig utvikling og etablering av nye kompetansearbeidsplasser, sier Thoeneie.

Oslo Airport City har sitt utspring fra gamle Bergmoen og Gardermoen Forum. Blant eierne er Christen Sveaas’ Kistefos, Vedal og 40 investorer hentet inn fra Clarkson Platou Real Estate.