Fra granskog til kranskog

Nordic - Oslo Airport City

Artikkel av: Estate.

Romerike kommer til å være et av landets mest spennende områder i lang tid fremover.

Statistisk Sentralbyrås mest relevante alternativ for befolkningsveksten i Norge viser at befolkningen på Romerike er estimert til å øke med 12 % i løpet av de neste 8 årene.
– Selv denne veksten kan vise seg å være en klar undervurdering, sa Kjell Senneset, seniorøkonom i Prognosesenteret nylig på et seminar i regi av Rambøll. Temaet var utviklingen og forventninger for området. Trendene er helt tydelige; alle piler peker oppover.

Enorm vekst

Det er estimert befolkningsvekst på 4.000 personer per år fremover. Jessheim er en av Europas raskest voksende byer, og den byen i Norge med størst vekst. På Romerike er veksten høyere enn det sentrale Østlandet. I tillegg forventes økte anleggsinvesteringer med rundt 20 % neste år, samt utbygging i stort sett alt som kan bygges og utvikles.

En av dem som har stor interesse for området er Thor Thoeneie. Som administrerende direktør i Oslo Airport City er han overbevist om at Romerike kommer til å være et av landets mest spennende områder i lang tid fremover.

– Hvis vi ser på utviklingen i utlandet er tendensen tydelig: flyplassene får økt betydning som knutepunkt for en rekke virksomheter innenfor ulike bransjer. Her hjemme er Oslo Lufthavn Gardermoen landets absolutt største knutepunkt. Transporten inn til Oslo tar 25 minutter. Reiser du i 2 timer herfra når du 2 millioner mennesker med bil og 300 millioner med fly. Vi satser stort på å utvikle og bygge en ny by, med alt det innebærer, sier Thoeneie.

– I løpet av 20 til 30 år kan investeringene komme opp i 20-25 milliarder kroner. Vi vil ha varierte og arbeidsintensive virksomheter med opp mot 40.000 nye arbeidsplasser. Det er ikke lenger slik at flyplasser bygges rundt de største byene. Nå bygges byene rundt flyplassene, understreker han.

Synlig og tilgjengelig

– Jeg bor selv på Jessheim og opplever hvilken utvikling området er i. Det er klart dette blir et fokusområde for oss fremover da vi leverer alle fagene som trengs for en god og fremtidsrettet utbygging. Vår lokale forankring, med sentrale og internasjonale krefter i ryggen, gjør oss godt rustet til å levere riktige løsninger for framtidens by, sier Sigrid Nøkleby, kvalitets- og miljøleder for bygg og arkitektur i Rambøll.