Konsept
Inspirational hubs
Konsept
Inspirational hubs
Konsept
Inspirational hubs

Konseptet

O

slo Airport City skal komplementere, forsterke og skape synergier mellom de verdiskapende etableringene som allerede eksisterer i området, og være drivkraften og motoren i å bygge en ny by i direkte tilknytning til OSL – Norges største og Nordens nest største flyplass.

Konseptet Airport Cities/Aerotropolis har tiltrukket seg betydelig interesse de senere årene. Etterspørselen etter flyplass-nær lokalisering øker globalt. Flyplasser transformeres fra å være primærinfrastruktur for lufttransport til multifunksjonelle konglomerater som generer en sterk kommersiell utvikling både på mikro- og makronivå. Flyplasser bygges ikke lenger rundt de største byene, nå bygges byene rundt flyplassene, og utviklingen internasjonalt skjer stadig raskere.

« Look for yesterday’s busiest train terminals, and you will find today’s great urban centers. Look for today’s busiest airports, and you will find the great urban centers of tomorrow. »

– Dr. John D. Kasarda Professor of Strategy and Entrepreneurship

Hvordan oppstår Airport Cities

Airport Cities er nåtidens økonomiske og kommersielle magneter, samt regionale «vekstdrivere» for infrastruktur og urbanutvikling i mange mils radius. Områdene rundt flyplassene tiltrekker seg nå bedrifter fra alle

deler av næringslivet samt et bredt og mangfoldig spekter av tjenestetilbud. Globalisering medfører et voksende behov for umiddelbar nærhet til toppmoderne transportforbindelser – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

1. Forbedrede transportforbindelser

1.

Forbedrede transportforbindelser

2. Økt konsumentetterspørsel hos reisende

2.

Økt konsumentetterspørsel hos reisende

3. Øke inntektspotensialet til lufthavnene

3.

Øke inntektspotensialet til lufthavnene

4. Mulighet for etablering av næringseiendom

4.

Mulighet for etablering av næringseiendom