The gateway to Europe

Apply major trends & global lessons for large-scale urban projects

1
 • Moving towards green and renewable energy
 • Improvements in food production and resilience
 • Technology, automation and artificial intelligence
 • Population change – growing, ageing and diversifying
 • Economic growth in transition and frontier economies
2
 • Clearly articulated and relevant vision and statement of purpose
 • Representative demand assessment and specialization
 • Taking full advantage of smart technology drivers
 • Securing organisational capacity and regulatory frameworks
 • Aligned economic strategy, masterplan and phasing
 • Strategic communication and citizen engagement
3
 • Integration of specialized clusters into regional, national and international economies
 • Identifying and prioritising drivers of economic development
 • Sustainable and inclusive growth involving society
 • Creation of a «brand» identity and compelling investment propositions
 • Balancing market opportunity, technical feasibility and commercial viability
 • Building enabling infrastructure
 • Governance and capability to facilitate ease of doing business and provide access to finance

Environment, Sustainability and Safety

As part of the company’s overall Development Strategy there will be established an Environmental Strategy that both follow the area plan’s provisions to facilitate holistic environmentally friendly energy solutions within the planning area, with the use of climate-neutral energy sources, energy resources contained within the planning area or that contribute to the short transport of energy, as well as the company’s own ambitions on sustainable city and local development.

Contribute to increase Norwegian business competitiveness

 • Gardermoen as a national economic catalyst
 • Stimulating international cooperation
 • Strengthening international competitiveness
 • Building on Norwegian uniqueness
 • Clustering small companies to improve relative strength
 • Introducing polity measures to facilitate ease of business
 • Engaging stakeholders

Nordens viktigste trafikk-knutepunkt

Oslo lufthavn er Norges og kanskje Nordens viktigste trafikk-knutepunkt. Oslo Airport City ligger ideelt plassert, med nærhet til lufthavnen, hovedveitraseer, fremtidig godsterminal og attraktive boligområder i Jessheim og med kort forbindelsestid til Oslo sentrum, distriktene og sentrale Europa.

Oslo Aerotropolis

Oslo Airport City kan ikke ses på i isolasjon. Utviklingen av OAC vil kunne bidra til å styrke hele regionen. Ved å dra lasset sammen med lufthavnen, utviklingsområder syd og vest for lufthavnen og Jessheim by, kan helheten bli større enn summen av delene, vi kaller det Oslo Aerotropolis.

 • Tenk helhetlig i utviklingen av Oslo Aerotropolis.
 • Alle parter tjener på at området utvikles som en destinasjon med tilstrekkelig tyngde.
 • De forskjellige delene bør utvikles med komplimenterende virksomheter.

Oslo Airport City og Stor- Oslo regionen

Oslo Airport City føyer seg naturlig inn i strategien rundt knutepunktutvikling i Oslo. Knutepunktet rundt Oslo lufthavn blir viktig på grunn av sin attraktive nærhet til både Oslo, resten av Norge og Europa. Oslo sentrum og Oslo Aerotropolis utgjør viktige ankerpunkter i utviklingen av regionen.

 • Utviklingen av Oslo Airport City må ses på i en helhetlig kontekst sammen med resten av regionen.
 • Virksomheter som komplimenterer, snarere enn konkurrerer med Oslo by bør prioriteres.
 • Utviklingen handler om å styrke regionens konkurransekraft som helhet.

Regionale forbindelser

Fra Oslo Airport City er Norges viktigeste regionale byer, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavangerkun en kort reise unna. Viktige næringer i Norge er beliggende i områdene, og byene utvikler selv Airport Cities. OAC har potensiale til å bli regionenes ansikt utad og til å styrke Norges konkurransekraft.

8-millionersbyen

Utvikling av høyhastighetsbaner forandrer dynamikken i Skandinavia og knytter oss tettere sammen med våre naboer. OAC/Oslo blir et viktig ankerpunkt i denne utviklingen. Med potensiell ny godsterminal på Hauerseter styrker jernbanenettverket OAC som destinasjon ytterligere, og kan bidra til å styrke Skandinavias konkurransekraft i en global kontekst.

Oslo Airport City i en global kontekst

Oslo Airport City/Oslo Aerotropolis er i en global konkurranse med andre internasjonale Hubs. Oslo Aerotropolis må posisjonere seg i henhold til dette. Oslo lufthavn har potensiale til å utvikle seg til en hub, Norwegians ekspansive utvikling og fremtidige overflyvninger over Russland vil bidra til å styrke Oslo lufthavns posisjon. Dette gjør også OAC interessant i en internasjonal kontekst.

Oslo Aerotropolis

2017

Gardermobyen (Jessheim, Gardermoen næringspark og hovedflyplassen) er allerede utpekt av Ullensaker kommune som et særlig innsatsområde for økt by- og næringsutvikling. Ullensaker kommune har i dag 34 000 innbyggere, hvorav 18 000 i Jessheim.
Oslo Aerotropolis er en videreføring av denne strategien, men med større fokus på Oslo Airport City. I dag har Oslo Aerotropolis ca:

25 000 arbeidsplasser
18 000 innbyggere

2050

På sikt vil De forskjellige regionalsentrene gro sammen til en stor region, tett knyttet sammen med kollektivtransport, bosteder og arbeidsplasser. Oslo Aerotropolis vil ha potensiale til å bli et av Norges mest attraktive steder og bo og å jobbe, stedet der de beste søker seg til. I 2050 kan Oslo Aerotropolis ha:

100 000 arbeidsplasser
100 000 innbyggere

2030

Ullensaker kommune ser for seg en sterk vekst for kommunen som helhet (50 000 innbyggere i hele kommunen innen 2030). Vi tror Oslo Aerotropolis vil ytterligere øke veksten. Med ny rullebane og mer konsentrert vekst i Oslo Airport City kan situasjonen i Oslo Aerotropolis i 2030 tilsi:

40 000 arbeidsplasser
40 000 innbyggere

Oslo Aerotropolis

2017

Gardermobyen (Jessheim, Gardermoen næringspark og hovedflyplassen) er allerede utpekt av Ullensaker kommune som et særlig innsatsområde for økt by- og næringsutvikling. Ullensaker kommune har i dag 34 000 innbyggere, hvorav 18 000 i Jessheim.Oslo Aerotropolis er en videreføring av denne strategien, men med større fokus på Oslo Airport City. I dag har Oslo Aerotropolis ca:

25 000 arbeidsplasser
18 000 innbyggere

2030

Ullensaker kommune ser for seg en sterk vekst for kommunen som helhet (50 000 innbyggere i hele kommunen innen 2030). Vi tror Oslo Aerotropolis vil ytterligere øke veksten. Med ny rullebane og mer konsentrert vekst i Oslo Airport City kan situasjonen i Oslo Aerotropolis i 2030 tilsi:

40 000 arbeidsplasser
40 000 innbyggere

2050

På sikt vil De forskjellige regionalsentrene gro sammen til en stor region, tett knyttet sammen med kollektivtransport, bosteder og arbeidsplasser. Oslo Aerotropolis vil ha potensiale til å bli et av Norges mest attraktive steder og bo og å jobbe, stedet der de beste søker seg til. I 2050 kan Oslo Aerotropolis ha:

100 000 arbeidsplasser
100 000 innbyggere