Norsk luftfart skal bli elektrisk i 2040

Artikkel av: NRK.

Luftfarten skal bli bedre på det grønne skiftet i Norge. Allerede i dag er Avinor verdensledende på biodrivstoff og elektrifisering, men det er bare starten, lover konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Svalbard lufthavn drives allerede i dag delvis med solcellekraft og på Oslo lufthavn lagres snø fra vinteren til bruk som kjøling av bygninger på sommeren. Dette er det eneste flyplassbygg i verden som kjøles med lagret vintersnø og Oslo lufthavn er i dag en klimanøytral lufthavn.

For tiden bores det etter geovarme på Oslo lufthavn og meningen er at også bygninger og annen infrastruktur på bakkeplan skal varmes med varme fra grunnen.

– I 2040 skal all flytrafikk her i Norge være elektrisk, sier Avinorsjefen Dag Falk-Petersen. -Vi starter i det små og utvikler oss og legger til rette for kortbanenettet først og senere for at hele landet skal betjenes med elektriske fly i passasjertrafikken, sier han.

Norge går foran

– Vi vet at luftfarten kommer til å øke kraftig fremover og da er det viktig med miljøtiltak, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. –Både biodrivstoff og elektrifisering er interessante løsninger, sier han.

Foreløpig finnes ikke infrastrukturen for elektriske fly i Norge, dette må det legges til rette for. Elektriske fly kommer til å bli billigere i drift enn dagens fly og det er ventet at det blir drevet forsøk her i landet med utprøving av elektriske fly. Det første el-flyet kommer til Norge senere i år.

Rivende utvikling

– Hadde du spurt med for bare noen år siden hadde jeg ledd, sier Vidar Helgesen. – Avinor setter seg hårete mål, med elektrisk kortbanetrafikk i 2030 og at all norsk flytrafikk skal være elektrisk i 2040.

Men før vi kommer så langt ser statsråden for seg en overgangsfase.

– I første rekke må flytrafikken over på mer biodrivstoff. I dag fylles 1,25 millioner liter biodrivstoff på fly på Oslo lufthavn, men dette skal opp, sier han.

– Vi har en opptrappingsplan for biodrivstoff, som vi mener gir et kraftig signal til markedet. Nå tas det investeringsbeslutninger om produksjon av biodrivstoff her i landet basert på norsk treråstoff og dette vil gjøre biodrivstoffet mer bærekraftig som energikilde til fly, påpeker han.

Utenlandske aktører på banen

– Vi har infrastruktur og vi har kunder her i Norge og nå merker vi en stigende interesse fra både flyprodusentene Airbus og Boeing på det elektriske markedet, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

– Det at så og si hele flyplassnettet i Norge ligger under én aktør gjør at vi er interessante, sier han . – Norge har en særlig forutsetning for å kunne være ledende på dette området, avslutter Dag Falk-Petersen