Uttalelse fra ordfører i Ullensaker kommune

Ullensaker – et næringsknutepunkt

Ullensaker Kommune er en fantastisk kommune som lever opp til målsetningen om å være; tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Veksten i nye innbyggere, arbeidsplasser og fremtidspotensiale er enormt. Mulighetene er der – klare til å utvikles og høstes. Mulighetene ligger foran oss – det er opp til oss alle å gripe dem.  

Næringsintensivt område

Gardermoen Næringspark er den mest sentrale næringstomten på Østlandet med et næringsområde på ca. 5000 dekar beliggende mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og E6, nordvest for Jessheim. Avstanden til Oslo Lufthavn er kort, avstanden til E6 er kort og den ligger i Norges vekstområde nummer 1. Potensialet for en differensiert næringsutvikling med bredde, kompetansearbeidsplasser og langsiktighet er til stede. Næringsparken ligger i en kommune som har en klar og tydelig JA-holdning og en ambisjon om å være; tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig. Det preger det politiske miljø og det er den ånden som preger kommunen tvers igjennom.

I dag finnes det ca. 25.000 arbeidsplasser innenfor kommunegrensen. I næringsparken er det et potensiale for å utvikle 30-50.000 nye arbeidsplasser i årene som kommer. Et samarbeid mellom profesjonelle eiendomsutviklere, et positivt næringsliv og JA-kommunen Ullensaker vil kunne utvikle næringsparken til det mest spennende og innovative næringsområdet i Norge og Norden. Med etableringen av det nye LHL-sykehuset og et helsehus i regi av kommunen, er det i ferd med å utvikles et kompetansemiljø som knyttet opp mot næringsparken og det som er av muligheter der, kan bli «the next big thing» i Norge.

Om Ullensaker kommune

Ullensaker kommune har passert 34 000 innbyggere, og er i sterk vekst med en netto tilflytting pr. år på 1000 nye innbyggere. Bare siden hovedflyplassen på Gardermoen åpnet i 1998 har kommunen fått nærmere 15 000 nye innbyggere. Ullensaker har en ung befolkning med mange innbyggere i arbeidsfør alder, og mange barn og unge. Jessheim fikk bystatus i 2012 og er det nærmeste tettstedet til næringsparken – avstandene er korte og kollektivløsningene sikrer god tilgjengelighet til området. Det tilbudet vil videreutvikles i årene som kommer. Jessheim er i vedtatt felles areal- og transportplan for Oslo og Akershus utpekt som en av byene som skal ta i mot en stor del av veksten i nye innbyggere på Østlandet i de neste tiårene. Vi forventer at Ullensaker kommune har mer enn 50.000 innbyggere når vi kommer til 2030. En kommune har flere sentrale roller; vi er samfunnsutvikler, planlegger, myndighetsutøver og tjenesteleverandør. I tillegg er kommunen eier av en betydelig eiendomsmasse. Det betyr at vi ønsker et tett og godt samarbeid med næringsaktører som velger å etablere seg i Ullensaker.

Det er en glede for meg som ordfører i Norges vakreste, beste og mest attraktive kommune å hilse dere nye næringsutviklere velkommen til Ullensaker. Vi er stolte av det vi har fått til og vi har store ambisjoner for fremtiden. Bli med oss på denne reisen og bygg næringsknutepunktet videre inn i fremtiden.

 

Med de beste ønsker

Tom Staahle

Ordfører Ullensaker kommune

Tom Staahle Ordfører Ullensaker kommune
Kommune logo