Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Masterplanen for OACs område springer ut av en tydelig utviklingsstrategi som en global og fremtidsrettet flyplassby («Airport City»). Formålet med reguleringen er å legge til rette for et bymessig og attraktivt næringsområde innenfor søndre del av Oslo Airport City sitt område innenfor Gardermoen næringspark. Planprogrammet utgjør første fase i dette arbeidet, og søker å redegjøre for planarbeidets innhold, fremdrift og opplegg for medvirkning.

Klikk på knappen under for å se mer av planprogrammet.

Planprogram