Staahle vil ha NRK til Jessheim

Artikkel av: Eidsvoll Ullensaker.

Ordfører Tom Staahle mener Jessheim passer ypperlig til NRKs hovedkontor, og har kastet seg inn i kampen om å få rikskringkastingen til byen.

NRK skal bygge et nytt hovedkvarter innen ti år, antakelig et annet sted enn Marienlyst på Majorstuen i Oslo. Ordfører Tom Staahle ser gjerne at kringkastingens nye adresse blir Jessheim, noe han nylig formidlet til styreleder Birger Magnus i et brev. Her legger han særlig vekt på følgende faktorer:

Sentral beliggenhet i Norges mest sentrale knutepunkt.

Tilgang på kompetanse, og et stort nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Kort vei til Oslo.

Kort avstand til offentlig kommunikasjon med tog, buss og flyplass.

Staahle trekker også frem Jessheims vekst, attraktive boområder, Gardermoen-hotellene med landets beste kongress/konferansetilbud, og god tilgang på areal.

Gode muligheter

Staahle mener at deler av Jessheim næringspark, mellom Bilbyen og jernbanen, passer godt til landets ledende mediebedrift.

– Kommunen eier 80 mål av området og bedriftene på resten av arealet er på flyttefot. Det betyr mulighet for rask utbygging, få begrensninger og gode utvidelsesmuligheter, sier han og understreker at NRK kan bygge etter egne ønsker og behov.

– Dessuten er tomteprisene her lavere enn på mange andre sentrale steder, sier han.

Naturlig lokalisering

Staahle er overbevist om at Jessheim er den mest naturlige plasseringen av NRKs hovedkontor.
– Byen er lett tilgjengelig for alle, også for ansatte som bor i Oslo, og passer dessuten svært godt for de mange ansatte i NRK som har stor reisevirksomhet. I tillegg har vi alle bykvaliteter i nærheten, som en slik institusjon er avhengig av, påpeker han.

Området Staahle foreslår ligger i den såkalte sentrumsdelen av næringsparken.

– Er det eiendommene der brannstasjonen og kommunens vedlikeholdsavdeling ligger i dag du tenker på?

– De også, men ikke nødvendigvis bare våre tomter. Det er flere grunneiere der og om NRK vil velge noen av dem må de selv bestemme. Dette er et transformasjonsområde og bedriftene som er der i dag skal flytte. Det viktigste er at NRK kommer til Jessheim, og vi vil sikre effektiv saksbehandling uansett hvor de velger å bygge. Næringsparken har uansett plass nok til at NRK kan bygge sin Media City her, sier han.

Kommunen betrakter det aktuelle området i næringsparken som selve indrefileten i sine byutviklingsplaner, og ordføreren er av den oppfatningen at en etablering av NRKs hovedkontor her bare vil understreke områdets attraktivitet.

Tverrpolitisk støtte

Ordfører Tom Staahle er også ganske sikker på å ha bred politisk støtte for sitt utspill til NRK.

– Alle de politiske partiene her har ambisjoner om at Ullensaker skal være en attraktiv kommune. Da må vi våge å invitere denne typen institusjoner hit.

– Tror du at NRKs hovedkontor på Jessheim kan bli en realitet?

– Det blir i alle fall ikke noe av om vi ikke prøver, og det er jo derfor vi går ut og inviterer dem til å komme hit. Jeg konkluderer med at NRK vil ut av Oslo. Vi kan raskt skaffe til veie det de skulle trenge av ytterligere informasjon, og stiller gjerne opp og organiserer befaringer. Ullensaker kommune har nå sendt et tydelig signal til NRK, og jeg ønsker dem velkommen til Jessheim, sier ordfører Tom Staahle.

Flere interessenter

I februar i år konkluderte styret med at NRK trenger nye og mer hensiktsmessige lokaler. Om det blir flytting fra Marienlyst er ikke fastslått, selv om NRK forbereder salg. Det arbeidet kan imidlertid bli stoppet om forutsetningene for flytting ikke er til stedet. Uansett, nytt hovedkontor kommer til å bli bygd.

– Det er nødvendig for NRK å komme over i et nytt bygg dersom vi også fremover skal lykkes med oppdraget vårt. Vi trenger et bygg der vi kan utvikle organisasjonen, ta i bruk ny teknologi og jobbe på tvers, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK.

– Kan Jessheim være aktuell?

– Vi har fokus på Marienlyst fordi det er verdiene der som skal danne grunnlaget for flytting. Styret og ledelsen er opptatt av at risikoen skal være håndterbar, vi kan ikke ta noen store sjanser med lisenspengene. Går ikke regnestykket opp må vi tenke oss om på nytt, sier prosjektleder Nils Bjarne Foss NRK, og bekrefter at flere interessenter er på banen.

– De fleste er fra Oslo, men også Lillestrøm har markedsført seg, sier han.

– Når tar dere en beslutning om Marienlyst eller ei?

– Dette er en prosess der andre enn oss også har hendene på rattet, men innen neste sommer har vi kommet langt på vei. Slike prosesser tar tid. Vi har ikke kommet langt i å plassere hovedkontoret annet enn at det skal ligge i Oslo-området, sier han.

Hjertelig velkommen

At ordfører Tom Staahle står på for å få Politihøgskolen til Ullensaker, og nå også NRKs hovedkontor, støttes av opposisjonen.

– Vi i Arbeiderpartiet ønsker selvfølgelig alle slike virksomheter hjertelig velkommen til Ullensaker, og synes det er helt naturlig at ordføreren reklamerer for kommunen på den måten, sier Eyvind Schumacher.

Ullensaker har underskudd på arbeidsplasser for de med høyere utdannelse, og Schumacher mener det vil være gledelig for kommunen med flere høykompetansearbeidsplasser.

– Slike arbeidsplasser vil jo også kunne slå positivt ut på kommuneøkonomien gjennom økte skatteinntekter, etter mange år med nedadgående kurve for skatteinngang per innbygger sammenlignet med resten av landet. Så gjenstår det å se hvor mye realisme det er i disse utspillene, påpeker han.