Vil bygge en ny by ved Oslo Lufthavn Gardermoen

Nordic - Oslo Airport City

Artikkel av: Estate.

Oslo Airport City planlegger å bygge nesten 1 million kvadratmeter næringsareal på Gardermoen. Investeringene kan komme opp i 20 milliarder kroner.

Det er ikke kun Oslo som vi skal konkurrere mot når vi skal få inn leietakere. Det er store nærings­områder rundt flyplassene i hele Nord­Europa som blir våre konkurrenter.

Våre ambisjoner er store og langsiktige

Det sier tidligere viseadministrerende direktør i Oslo S Utvikling Thor Thoeneie til Estate Magasin. Vedal Utvikling ble først kontaktet og hentet så inn Thoeneie som administrerende direktør i Oslo Airport City som står bak det nye gigantprosjektet under planlegging. En drøy halv­time nord for Oslo, rett ved Gardermoen flyplass skal det utvikles nesten 1 million kvadratmeter nærings areal.
– Det blir kontor, hotell, kongressenter, logistikk, handel, industri og foredling, servicetjenester og rekreasjons­tilbud. Vi snakker alt av næring. Det eneste vi ennå ikke kan utvikle er boliger, noe som allerede utvikles i stort mon på Jessheim, sier Thoeneie entusiastisk.
Oslo Airport City eier 850 mål, og det legges opp til en utvikling av minst 850 000 kvadratmeter næring. I løpet av 20 år kan investeringene komme opp i hele 20 milliarder kroner i prosjektet.
– Det kan bli hele 40 000 arbeidsplasser her. Vi vil ha variert og arbeidsintensive virksomheter i Oslo Airport City, sier Thoeneie. – Med fokus på by­ og stedsutvikling ved Norges største knutepunkt, er således et av våre mål å kunne binde sammen tusenvis av arbeidsplasser innen et bredt spekter av virksomhetsområder til fordel for hele Oslo­regionen og landet for øvrig. Med to timers tog­ eller kjøretur med buss og bil når man omtrent 2 millioner av Norges befolkning, og med to timers flytur når man omtrent 200 millioner av Europas befolkning.

Masterplan

Nå går Oslo Airport City i gang med arbeidet med master­planen for området. De vil invitere flere arkitektmiljøer til oppdraget om masterplanen.
– Ut fra vår strategi som by­ og stedsutvikler, skal vi frem mot sommeren utarbeide en robust og langsiktig master­plan for utviklingen av tomtene og området som helhet. Det er flere hoteller og logistikk­ og spedisjons virksomheter på plass allerede, og flere skal det nok bli. Vi arbeider samtidig målrettet med å skape mangfold med en differensiert bland­ing av bedrifter og arbeidsplasser, sier Thoeneie.

 

«Det blir kontor, hotell, kongressenter, logistikk, handel, industri og foredling, service tjenester og rekreasjons tilbud. Vi snakker alt av næring»

 

Megatrend

Han har stor tro på det han kaller «aerotropolis», og mener flyplassbyer er en av de store megatrendene for de neste 20 til 30 årene. – Vår tese er at flyplasser ikke lenger kun bygges rundt de største byene, nå bygges også byene rundt flyplassene, og utviklingen internasjonalt skjer stadig raskere. Konseptet « Airport Cities» og «Aerotropolis» har allerede tiltrukket seg betydelig interesse, nasjonalt og spesielt internasjonalt, og etterspørselen etter flyplass­nær lokalisering øker både i Norge og globalt. Flyplasser transformeres nå fra å være primærinfrastruktur for lufttransport til multi funksjonelle konglomerater som generer en sterk kommersiell utvikling både på mikro­ og makronivå, sier Thoeneie.
I Europa er det særlig tre flyplasser som har lyktes med å bygge en by rundt dem. Ved Schiphol i Amsterdam har det vokst frem en bydel som har fått navnet Zuidas. Be liggende bare 8 minutter fra flyplassen, har Zuidas utviklet seg til å bli et stort businessområde, med store hovedkontor som ABN­Amro og Akzo Nobel. Området har over 2,5 millioner kvadratmeter næringsbygg og det pågår store utbygginger. Utenfor Charles de Gaulle fly­plass er det også et stort næringsområde. – I Frankfurt har KPMG etablert seg rett ved flyplassen. I Paris har de bygget 350 000 kvadratmeter de seneste årene ved fly plassen og fått 80 bedrifter lokalisert dit, sier Thoeneie.
– Hva slags type leietakere er det dere vil ha til Oslo Airport City?
– Oslo Airport City, OSL og Jessheim by vil sammen bli porten til og fra Os­loregionen og Norge. Det blir et gigantisk knutepunkt, og særlig bransjer hvor de an­satte reiser mye bør av bl.a miljø messige grunner være hos oss. Flyselskaper og bedrifter i olje­ og oljeservicebransjen, revisjons selskapene og sjømatindustrien er her eksempler på aktuelle leietakere. Helsesektoren er også høy aktuell, med åpningen av LHL­ senteret rett ved siden av. De åpenbare aktørene innen for logistikk og spedisjon er allerede etablert, og jeg tror vi vil se en økning hos den type selskaper. Vi arbeider allerede med til rettelegging for mer logistikk og spedisjon. Vi vil også søke å få internasjonale selskaper som vil etablere seg ved fly plassen, sier Thoeneie.
Han mener prosjektets størrelse har en kjempestor fordel i den forstand at den kan tilby flere bransjeclustre.

 

Nordic - Oslo Airport City

 

«Konseptet «Airport Cities» og «Aerotropolis» har allerede tiltrukket seg betydelig interesse, nasjonalt og spesielt internasjonalt.»

 

 

Nordic - Oslo Airport City

Tungt styre

Det nystartede selskapet Oslo Airport City har sitt utspring fra gamle Bergmoen og Gardermoen Forum.
Blant eierne er Christen Sveaas’ Kistefos, Vedal og 40 investorer hentet inn fra Clarkson Platou Real Estate.
Arbeidende styreformann er tidligere topp­sjef i Oslo S Utvikling (OSU) Paul E. Lødøen. Den tidligere Aspelin Ramm­sjefen Peter Groth er en av Norges mest anerkjente by­utviklere, og er hentet inn som styremedlem i Oslo Airport City. Anders Vedal leder Vedal Utvikling, og vil delta aktivt i prosjektet. Han er også styremedlem i selskapet. Med seg i styret har de også Bengt Rem, Line Norbye, Leif O. Jensen og Finn Erik Røed.
–Lødøen og Groth er også med som aksjonærer. Selskapet er utrolig heldig som både har hele Vedal­systemet i ryggen på utviklingen og gjennomføring, samt to av de mest erfarne byutviklerne i Norge i styret, sier Thoeneie.
Oslo Airport City skal være en ren by utvikler som planlegger, leier ut og bygger eiendommene. – Vi vil strukturere prosjektene enkeltvis og kan hvis ønskelig realisere fortløpende, sier Thoeneie.

 

«Når man kan tilby bedre enkelt bygg og tilrettelagte områder, så vil vi etter hvert vinne etableringer av hovedkontor.»

 

Konkurrerer med Køben og Stockholm

Thor Thoeneie forteller at Norge ofte har tapt mot København og Stockholm når det gjelder å få internasjonale etableringer.
– Dette koker ned til rammebetingelser og fasiliteter. Når man kan tilby bedre enkelt bygg og tilrettelagte områder, så vil vi etter hvert vinne etableringer av hovedkontor, sier Thoeneie.
Han er ikke redd for at det høye kostnads­ og skattenivået i Norge skal skremme de inter­nasjonale selskapene bort.
– Velferdssystemet vårt er basert på en solid og sterk økonomi med bl.a høye skatter og avgifter og ikke minst lønninger i forhold til andre land.Vi kan konkurrere på kompe­tanse og talenter. Bedriftene må plassere seg der folk er, og det er sterk befolkningsvekst i Norge. Samtidig er Jessheim den r askest voksende byen i Norge. Oslo r­ egionen har dessuten en veldig sterk økonomi. Oslos økonomi overgår byens størrelse, sier Thoeneie.

Landets viktigste knutepunkt

Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) er ifølge Thoeneie landets mest sentrale og viktigste knutepunkt. Flyplassen tok i mot over 25 millioner passasjerer i 2016. Ifølge Avinors Masterplan for 2012 til 2050, kan trafikken øke til over 40 millioner passasjerer innen 2035, og det er ventet at veksten vil fortsette videre i årene fremover. Området rundt flyplassen, som i dag sysselsetter 23 500 (12 500 direkte pluss underleverandører, kontraktører osv), blir dermed en av Norges største arbeids­plasser.
Hovedflyplassen på Gardermoen har ført til en voldsom vekst i Ullensaker kommune. Siden flyplassen åpnet i 1998 har kommunen økt innbyggertallet med nærmere 15 000 inn byggere til 34 000. Ordfører Tom Staahle forventer at innbyggertallet skal stige videre til 50 000 innen 2030. Han har store for­ventninger til Oslo Airport City og nærings­området rundt flyplassen.
«Et samarbeid mellom profesjonelle eiendoms utviklere, et positivt næringsliv og JA­kommunen Ullensaker vil kunne utvikle næringsparken til det mest spennende og innovative næringsområdet i Norge og Norden», skriver ordføreren på websiden til Oslo Airport City.
– Ullensaker kommune har vært veldig flinke til å jobbe med knutepunktutvikling. Øst­vest­aksen fra terminalen via nærings­parken og til Jessheim er allerede bygget. Det går buss to ganger i timen, og den vil utvikles videre etter hvert som vi bygger. Jeg håper nabokommunene også kobler seg på dette nettverket, sier Thoeneie.