– Vil bygge porten til Europa

Artikkel av: Estate.

Oslo Airport City har valgt arkitekter for masterplanen for gigantprosjektet på ca. 1 million kvadratmeter.

En vurderingsgruppe bestående av Paul Lødøen, Peter Groth, Anders Vedal, Thor Thoeneie og Nicolai Riise fra MAD arkitekter har evaluert fire masterplanstudier for den nye bydelen Oslo Airport City ved Gardermoen. Nå har gruppen konkludert med å inngå et samarbeid med grupperingen Nordic – Office of Architecture, Haptic, Buro Happold og Ipax.

– Oslo Airport City er et av de mest betydelige byutviklingsprosjektene i Norge – også sett i et historisk perspektiv. Å lage by fra bunnen av er krevende. De urbane kvalitetene vi liker i byer, har utviklet seg over ti-år gjennom organisk vekst. Samtidig gir det anledning til å skape en velfungerende bydel, hvor det kan tilrettelegges for moderne og fremtidig teknologi på en bærekraftig måte. En bydel som er bygget på flyplassens internasjonale nettverk og global økonomisk programmering, sier partner og daglig leder Tomas Stokke i Haptic Architects.

Han mener Oslo Airport City kanskje er Nordens og Europas mest ambisiøse og bærekraftige byutviklingsprosjekt, med et potensial til å bli et unikt, velfungerende, miljørettet og økonomisk lukrativt byområde i internasjonal toppklasse.

Adm, direktør Thor Thoeneie i Oslo Airport City mener Oslo Airport City vil kunne bli porten til Europa.

– Det blir samtidig porten til Norden, Norge og Osloregionen, med mulighet for i alt 3,5 mill. m2 næringsareal og 40.000 nye arbeidsplasser sier Thor Thoeneie.

Oslo Airport City er den største grunneieren og utvikleren i Gardermoen Næringspark. Nå jobbes det for å få inn leietakere til flere av de planlagte byggene.

– I samarbeid med flere rådgivere og meglere har vi dialog med mulige fremtidige brukere og partnere innenfor etablering av hotell og konferanse, luftfart, kontor, helse, handel/outlets og logistikk, sier Thoeneie.

Han viser til at aktører som Coop og Olav Thon allerede har etablert seg og langsiktige og profesjonelle naboer og grunneiere som Veidekke, Ferd og Fabritius akkurat har slått seg sammen om en logistikkutbygging.

– Det ser vi på som positivt. Det nye LHL-sykehuset og Avinors planer for bygging av verdens største sjømatsenter rett ved terminalen på OSL, og Jernbanedirektoratets planer for en ny godsterminal på Hauerseter rett nord for Jessheim, er alle svært positive bidrag til en bærekraftig utvikling av området som Norges allerede største knutepunkt utenfor Oslo S. Det har gått ett år siden oppstart, og vi har fortsatt som mål å kunne sette spaden i jorden i 2019. Utvikling og bygging av arbeidsplasser og tilhørende urbane fasiliteter rundt hovedflyplasser pågår for fullt verden over, og vi erfarer interesse fra utlandet. Vårt markedsarbeid er derfor også rettet mot det internasjonale markedet, sier Thoeneie, som også tror at vi vil se en økning i turisme til Norge, noe som skaper grunnlag for en rekke flyplassnære etableringer.

Han mener flyplassbyer i stadig økende grad vil utgjøre et internasjonalt nettverk av arbeidsplasser og utveksling av kompetanse mellom mennesker, selskaper og regioner.

– Vi har svært høyt fokus på fremtidsrettede, innovative og miljømessige gode løsninger, og det er interessant å lese om Airbus, Rolls-Royce og Siemens, som nylig lanserte et prosjekt om å utvikle et passasjerfly med hybridmotor innen 2020, hvor de fremhever hybridelektrisk fremdrift som en overbevisende teknologi for luftfartens fremtid, avslutter Thoeneie.