Årsrapport
2021

Ut av pandemien

"Det er og vil fortsatt være vanskelige tider for mange grunnet pandemien, noe vi har stor respekt for, men vi skal samtidig huske at det kommer noe godt ut av alle kriser"

Adm. dir. Thor Thoeneie oppsummerer 2021 og forteller om planene og mulighetene for OAC i tiden som kommer. Se video.

Nøkkeltall

Norges største næringspark

Nøkkeltall

1150
mål tomteområde
1000000
kvm. byggbart areal
60000
kvm. under bygging

Bærekraft

Bærekraft

I 2021 gjennomførte styret og administrasjonen i OAC en gjennomgang og vurdering med påfølgende relevante markedstilpasninger av gjeldende strategi og masterplan, herunder en tydelig utdyping og spesifisering av selskapets strategi for bærekraft.

Bærekraft

Med FNs bærekraftsmål som bakteppe har vi vårt eget hovedfokus på en helhetlig tankegang om at vellykket bærekraft må være planlagt og gjennomført med både sosial, miljømessig og økonomisk forankring. Det er først når disse tre premissene forenes at bærekraft går fra «ord til handling» til fordel for de neste generasjoner.

Bærekraft

Vår strategi og masterplan om å satse på nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige næringsklynger vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser på Gardermoen og i landet for øvrig, samtidig som det gjør OAC og resten av våre tilgjengelige tomter mer attraktive og verdifulle.

Bærekraft

Verdiskapningen blir således størst for omgivelsene, brukeren og til sist og ikke minst for aksjonærene i OAC ved å planlegge, utvikle og bygge med et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

Fokusområder

Sjømat

Fokusområder

Det skal bygges en næringsklynge innen sjømat i OAC. Sjømat er Norges nest største næring etter olje, og en næring i stadig vekst. Næringen omsatte for 110 milliarder kroner i 2021, og det ble fraktet 120.000 tonn sjømat på fly fra OSL. Ifølge regjeringens havstrategi skal volumet femdobles innen 2050.

Elektromobilitet

Fokusområder

OAC tror hele bilbransjen vil se fordelen av å ha et nasjonalt salgspunkt og bilutleveringssted tett tilknyttet OSL, med en rekke ulike leverandører side om side. Bilkunder fra hele landet vil enkelt kunne fly inn og umiddelbart ha mulighet til å se et bredt utvalg av modeller og utstyr på ett sted.

Helse

Fokusområder

OAC vil være den optimale beliggenheten for en nasjonal vaksinefabrikk som kan produsere nok vaksiner til å forsyne hele Norge. I tilknytning til en slik fabrikk vil det være naturlig å legge til rette for oppbygging av et tilhørende forsknings- og fagmiljø.

Prosjekter

Porsche Center Gardermoen

Prosjekter

Med sitt nye elbil-senter på Gardermoen er Porsche først ut i det som kan bli et nytt samlingspunkt for hele bilbransjen i Norge. Bygget er det aller første i Oslo Airport City, og vil stå ferdig sommeren 2022.

World Seafood Center

Prosjekter

3. januar 2022 startet byggingen av det som skal bli verdens største sjømatterminal. Terminalen vil være det sentrale logistikksenteret for eksport av fersk norsk sjømat med fly og bil til resten av verden.

Bygg for spesiallogistikk

Prosjekter

OAC har signert lange leieavtaler for et nytt bygg på 15.000 kvm. Bygget skal inneholde aktører innen spesiallogistikk, kontor og verksted, og er utformet i samarbeid med leietagerne for å passe til deres egen bruk.

2016

Tidslinje

Oppstart planlegging og regulering

2021

Tidslinje

Oppstart Porsche Center Gardermoen

2022 - 1. kvartal

Tidslinje

Oppstart The World Seafood Center

2022 - 2. kvartal

Tidslinje

Ferdigstillelse Porsche Center Gardermoen

2022 - 2. kvartal

Tidslinje

Oppstart kunst- og verdilager

2023 - 3. kvartal

Tidslinje

Ferdigstillelse The World Seafood Center

2023 - 4. kvartal

Tidslinje

Ferdigstillelse kunst- og verdilager

Fordeling av formål

Planlagt utbygging

Planlagt utbygging

903 289
Antall kvadratmeter

Totalt antall kvm. (hold musepekeren over de ulike feltene)