GF Logistik

GF Logistikk AS leier nytt logistikkbygg i Oslo Airport City. Det er inngått en leieavtale over en periode på 10 år i et nytt moderne logistikkbygg sentralt plassert mellom The World Seafood Center og Kunst- og verdilageret som begge er under bygging.

Det nye logistikkbygget på 6.000 kvm vil få solid og god standard med Breeam miljøklassifisering og tilkobling til fjernvarme fra Statkraft. Bygget utformes med fremtidsrettede og fleksible løsninger ideelt for håndtering av flyfrakt, tekniske leveranser og terminaldrift. Det nye bygget vil fungere som GF Logistikks hovedsentral for distribusjon over hele Norge.

GF Logistikk vil delta aktivt i planleggings- og byggefasen, som har oppstart i august/september 2023 med planlagt ferdigstillelse desember 2024. Vi planlegger å gjennomføre prosjektet i en totalentreprise med Vedal Entreprenør og Astrup og Hellern som arkitekter, etter samme modell som de to logistikkbyggene vi har under bygging på til sammen 70.000 kvm. på nabotomtene.

I løpet av høsten 2023 vil dette si at vi har hele 76.000 kvm. logistikk under bygging, og er trolig med det den største private utbyggeren på Gardermoen og Østlandsområdet. Vi arbeider også med flere spennende nyetableringer, med samtaler og forhandling om løsninger og avtaler med fremtidige leietakere, brukere og kjøpere, både innen logistikk, mobilitet og hotell.

Bilde4 1

Ståle Bjørdal, daglig leder i GF Logistikk, flankeres av Thor Thoeneie (t.v.) og Marius Listerud fra utbyggerselskapet Oslo Airport City ved den nye tomta. The World Seafood Center i bakgrunnen. Foto: Glenn Lund.

https://www.logistikkinside.no...