Investor

Oslo Airport City AS med datterselskaper er en av Norges største utbyggere med fokus på Gardermoen Næringspark, rett ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) og Jessheim by, kun 45 km fra Oslo sentrum.

Beliggenheten i kombinasjon med det eksisterende nasjonale bane- og veinettet gjør området til landets kanskje største og viktigste kommunikasjons- og transportknutepunkt for fremtidsrettet og bærekraftig by- og stedsutvikling av nye kompetansearbeidsplasser innen alle typer næringer. Datterselskapene eier til sammen ca. 1.100.000 m2 tomteareal i Gardermoen Næringspark i Ullensaker kommune, som i henhold til gjeldende områderegulering kan utvikles og bebygges med ca. 1.000.000 m2 innen et bredt spekter av næringseiendom.

Vår visjon

Ut fra selskapets strategi har administrasjonen og styret planlagt for, gjennomført og vedtatt en masterplan for en langsiktig, bærekraftig og økonomisk gjennomførbar utvikling og utbygging av området til fordel for flere tusen nye kompetansearbeidsplasser, områdeutvikling og tilgjengelighet med rekreasjonstilbud for allmenheten og brukere. Masterplanen videreutvikles i samarbeid med Nordic og Haptic og ligger til grunn for detaljreguleringsarbeidet av de mest sentrale tomtene i Gardermoen Næringspark, det såkalte «Sentralområdet» på ca. 350 mål.

Det arbeides aktivt med utvikling, planlegging og prosjektering innen hotell, konferanse, kongress/expo/flerbruksarena, kontor, logistikk, spedisjon, industri, handel, bilanlegg/-utsalg, service, undervisning og aktivitets- og rekreasjonsfasiliteter.

Selskapets ledelse var innleid frem til 1. juli 2019, men har nå fire ansatte i selskapet fra 01.07.2019. Styret består av 8 menn og én kvinne.

Les om styret

Kontakt

Clarksons Platou Project Finance

Stian Nicolaus

stian.nicolaus@clarksons.com
+47 231 12 821

Lars Gjerde

lars.gjerde@clarksons.com
+47 231 12 808