The World Seafood Center

Etter å ha mottatt igangsettingstillatelse i desember 2021 startet grunnarbeidene for bygging av The World Seafood Center opp 3. januar 2022. Bygget skal driftes av Gardermoen Perishable Center AS (GPC), som har inngått avtale om leie av minimum 20.000 kvm. Første fase, på totalt 40.000 kvm., skal stå ferdig og overleveres til GPC i juni 2023. Etter planen skal anlegget utvides i en fase 2, med ytterligere 25.000 kvm. Totalt areal vil da bli på 65.000 kvadratmeter. Prosjektleder er Marius Listerud fra Oslo Airport City sammen med Vedal Entreprenør.