Aksjonærrapport OAC – Q1-2024

OACs aksjonærrapport for Q1-2024 er nå publisert. Der kan du blant annet lese om pågående prosjekter, selskapets visjon og strategi og daglig leders oppsummering av situasjonen.

I sin status fra første kvartal 2024 skriver daglig leder Thor Thoeneie blant annet at OAC har inngått avtale om salg av World Seafood Center til Slate Asset Management, med planlagt overtakelse i månedsskiftet juni/juli. Brutto salgssum er NOK 1,34 milliarder, som er vesentlig lavere enn opprinnelig antatt.

Thoeneie skriver også at det pågående partnersøket for mulig utvikling av hotell inkl. konferanse og arena fortsetter utover året, og at OAC er i dialog med flere aktører. Likeledes føres forhandlinger om partnerskap for videre utvikling og utbygging av OAC Logistikkpark. Prosessen forventes avklart i løpet av Q3-24.

I aksjonærrapporten finnes nøkkeltall, konsernregnskap, finansieringsoversikt og aksjonæroversikt.

Du kan lese aksjonærrapporten her: AKSJONÆRRAPPORT OAC - Q1 - 2024