Bygger verdens største sjømat-terminal

Oslo Airport City har inngått en langsiktig leieavtale med Gardermoen Perishable Center AS (GPC) for leie av minimum 20.000 m2. Nå kan utviklingen og byggingen av verdens største sjømat-terminal på Gardermoen starte.

Dette blir starten på en ny næringsklynge innen sjømat, med tusenvis av arbeidsplasser.

«Oslo Airport City representerer nåtidens kanskje viktigste og største by- og stedsutvikling. Vi planlegger for en bærekraftig utbygging ved Norges nasjonale knutepunkt på Gardermoen, sier Thor Thoeneie», administrerende direktør i Oslo Airport City.

Rekordomsetning

De siste årene har norsk sjømatnæring kunnet juble over stadig nye rekordomsetninger, og i fjor under pandemien passerte næringen den magiske 100-milliardersgrensen i årlig omsetning.

Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle nye markeder, samt videreutvikle eksisterende markeder for norsk sjømat. Norges sjømatråds mål er å øke verdien av norsk sjømat, med en ambisjon om å femdoble eksportvolumet innen 2050.

Unik posisjon i markedet

Gardermoen Perishable Center (GPC) innehar en unik posisjon i markedet for flyfrakt av sjømat ved Oslo lufthavn, med terminaldrift for videre distribusjon av sjømat som flyfrakt til i hovedsak oversjøiske markeder i Asia og Nord-Amerika.

«Vi bygger nå den største og mest moderne løsningen for fremtidens eksport av fersk sjømat til Europa og verdensmarkedet. Vi skal være det sentrale logistikksenteret og navet for eksport av fersk, norsk sjømat med fly og bil til resten av verden», sier administrerende direktør i GPC, Torgil Stålberg.

GPC vil være et nøytralt tilbud for samtlige flyselskaper, speditører, eksportører og andre aktører innen sjømatnæringen.

«Terminalen blir topp moderne med ubegrenset kapasitet, og vil garantere at eksporten av fersk, norsk sjømat håndteres og leveres med samme kvalitet og i tide til alle verdens hjørner. Samarbeidet med OAC om The World Seafood Center gir oss dette», sier Stålberg.

Egen miljøstrategi

Alle involverte parter fra speditører, eksportører og transportører til flyselskaper, vil tjene på etableringen av sjømatterminalen.

«Vi vil samarbeide med GPC om utforming og oppføring av logistikksenteret», sier Jon Tallberg, markedsdirektør i Oslo Airport City.

Bygget vil representere en ny standard, med en egen miljøstrategi og Breeam-sertifisering.

«Sammen vil vi skape en ny struktur for distribusjon av sjømat med mange positive effekter for økt bærekraft. Eksportørene kan kjøre med fulle biler som er kombinert med både fly- og bilfrakt til Europa direkte til GPC, uten ventetid for lossing på terminalen og langt færre bevegelser av gods», sier Tallberg.

Ferdigstillelse av logistikksenteret er planlagt sommeren 2023. Begge parter er enige om ikke å kommentere de kommersielle betingelsene nærmere.

«Men vi er begge svært godt fornøyde med avtalen», bekrefter Tallberg.

Viktig for kommunen

Ullensaker kommune har lagt til rette for en fremtidsrettet utvikling med nye varige kompetansearbeidsplasser for fremvoksende næringer. Kommunens ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher ønsker etableringen velkommen.

«Nye næringsklynger som dette vil skape vekst og nye varige arbeidsplasser i hele Gardermoen-regionen. Det gir på sikt et tryggere og mer robust arbeidsmarked, noe kommunen vår trenger for bedre å kunne håndtere store svingninger, slik vi opplever under pandemien. Det er også hyggelig å vite at denne etableringen vil sikre og skape nye arbeidsplasser i andre deler av landet hvor produksjonen av sjømat er stor», sier Ullensaker-ordføreren.