GF Logistikk AS blir leietaker i nytt bygg

GF Logistikk AS har inngått en tiårig leieavtale i et nytt logistikkbygg som vil ligge sentralt plassert i Oslo Airport City. Selskapet beskriver valget av lokalisering som åpenbar.

Det nye bygget vil bli plassert mellom The World Seafood Center og kunst- og verdilageret som allerede er under bygging. Bygget blir på 6.000 kvm, får en solid og god standard og vil få Breeam miljøklassifisering og tilkobling til fjernvarme fra Statkraft.

- Et åpenbart valg

- Det nye bygget utformes med fremtidsrettede og fleksible løsninger og blir ideelt for håndtering av flyfrakt, tekniske leveranser og terminaldrift, sier administrerende direktør Thor Thoeneie i Oslo Airport City.

Det nye bygget vil fungere som GF Logistikks hovedsentral for distribusjon over hele Norge.

- Valget av Oslo Airport City som utleier og utbygger ble etter hvert helt åpenbar. Beliggenheten i hjertet av den nye logistikkparken er svært attraktiv, og utbygger viste tidlig i prosessen fleksibilitet og vilje til å tilrettelegge for et bygg med svært gode og innovative løsninger tilpasset vår virksomhet, sier daglig leder Ståle Bjørdal i GF Logistikk AS.

Attraktiv leietaker

- Vi i Oslo Airport City er svært godt fornøyd med avtalen. GF Logistikk er en attraktiv leietaker som ønsker et nytt, arealeffektivt bygg med bærekraftige løsninger tilpasset dagens drift. Samtidig vil bygget bli planlagt med fleksibilitet for å kunne tilpasse seg fremtidige behov og etterspørsel fra markedet, sier Thoeneie.

GF Logistikk vil delta aktivt i planleggings- og byggefasen, som har oppstart høsten 2023 med ferdigstillelse mot slutten av 2024. Det planlegges å gjennomføre prosjektet i en totalentreprise med Vedal Entreprenør og Astrup og Hellern som arkitekter, etter samme modell som de to logistikkbyggene som allerede er under bygging på til sammen 70.000 kvm. på nabotomtene.

Største utbygger

I løpet av høsten vil Oslo Airport City ha hele 76.000 kvm. logistikk under bygging, og er trolig med det den største private utbyggeren på Gardermoen og Østlandsområdet.

- Vi arbeider også med flere spennende nyetableringer, med samtaler og forhandling om løsninger og avtaler med fremtidige leietakere, brukere og kjøpere, både innen logistikk, mobilitet og hotell, sier Thoeneie.