Selger kunstlager på 14.500 kvm.

Oslo Airport City har solgt det nye, moderne logistikkbygget på 14.500 kvadratmeter på Gardermoen til Fearnley Securities.

Eiendommen er oppført for oppbevaring av kunst, og vil huse kunstsamlingen til Kistefos og Astrup Fearnley. MTAB, en svært anerkjent aktør innenfor lagring og transport av kunst og andre verdiartikler, vil bistå med forvaltning av Kistefos og Astrup Fearnley sine kunstsamlinger, i tillegg til å leie en vesentlig andel av arealet eksklusivt for utleie til tredjepart.

Det nye logistikkygget får en solid og god standard med BREEAM miljøklassifisering og tilkobling til fjernvarme fra Statkraft. Bygget er for tiden under oppføring og utformes i nært samarbeid mellom kjøper og Oslo Airport City som utbygger.

- Akkurat det vi trenger

"Gardermoen som lokasjon ble etter hvert et helt åpenbart valg, og med Oslo Airport City som utbygger har vi fått muligheten til å utforme akkurat det vi trenger", sier daglig leder for prosjektfinansiering Axel Bendvold i Fearnley Securities AS.

"Beliggenheten i den nye logistikkparken er svært attraktiv, og utbygger har gjennom hele prosessen gitt oss mulighet til medvirkning for å tilrettelegge for et moderne kunst- og verdilager med høy kvalitet og svært gode og innovative løsninger tilpasset vår bruk", sier Bendvold.

"Vi er veldig godt fornøyd med salget og ser det som en tillitserklæring at det er brukerne selv som blir nye eiere", sier adm. direktør Thor Thoeneie i Oslo Airport City.

Høy utnyttelsesgrad

Logistikkbygget på tre etasjer viser hvordan man med god planlegging og samarbeid kan utvikle bedre løsninger med utnyttelse på hele 150%, noe som reduserer energiforbruket og båndlegger et langt mindre tomteareal.

"Sammen med brukerne har vi utviklet et moderne og arealeffektivt bygg med fremtidsrettede løsninger tilpasset dagens behov, samtidig som bygget er planlagt med fleksibilitet for å kunne tilpasse seg fremtidig endret behov", sier Thoeneie.

Ferdig i desember

Kjøper har og vil delta aktivt i planleggings- og byggefasen frem til ferdigstillelse og overtakelse i desember 2023. Bygget oppføres i en totalentreprise med Vedal Entreprenør og Nordic Office of Architecture som arkitekter, den samme gjennomføringsmodellen Oslo Airport City benytter for alle de tre logistikkbyggene de har under bygging på til sammen 76.000 kvadratmeter.

Arntzen de Besche har bistått kjøper og Advokatfirmaet Ræder har vært selgers rådgiver.