Signerte avtale for nytt spesialbygg

Oslo Airport City (OAC) har signert lange leieavtaler for et nytt bygg på 15.000 kvm. Bygget skal ligge rett ved The World Seafood Center som allerede er under bygging.

Da OAC ved årsskiftet offentliggjorde byggestart for første fase av The World Seafood Center (WSC), ble det samtidig gitt uttrykk for håp om at flere aktører i sjømatindustrien vil følge etter. Nå er det klart at det skal bygges et nytt, unikt bygg på sentralområdet, like ved WSC.

I samarbeid med tre profesjonelle aktører har OAC over en periode utformet det nye bygget, som skal inneholde aktører innen spesiallogistikk, kontor og verksted. Bygget er blitt utformet spesielt for å passe til aktørenes egen bruk., og vil være på 15.000 kvm.

«Det er inngått langsiktige leieavtaler på 15 år med solide og profesjonelle aktører og brukere. Bygget har en antatt kostnad på 300 millioner kroner», opplyser markedsdirektør Jon Tallberg i OAC.

Det planlegges innsendelse av rammesøknad i løpet av første kvartal 2022, med byggestart til sommeren og ferdigstillelse høsten 2023. Prosjektet vil som WSC og Porsche Center Gardermoen etter plane gjennomføres i en totalentreprise i samspill med Vedal Entreprenør.