Bærekraft

Oslo Airport City har ambisjoner om å bli Norges mest miljøvennlige næringsområde. Ved å bygge en utslippsfri bydel med energioverskudd i Norges viktigste trafikknutepunkt vil OAC være et unikt bærekraftig område både i norsk og europeisk sammenheng.

Utvikling gjennom kompetanse, beliggenhet og grundig planlegging og utbygging er nøkkelen til lavere transportbehov og ressursbruk, samt tilgjengelige og trivelige omgivelser. Slik vil vi gjøre Oslo Airport City (OAC) til en attraktiv arbeidsplass for bedrifter og tilreisende med høye krav til bærekraft.

Miljøstrategi

OAC skal være en pådriver for bærekraftige bygg og områder. Ved å planlegge grundig og langsiktig, har vi muligheten til å utvikle et fleksibelt næringsområde som oppfyller både dagens og framtidens krav. Gjennom utviklingen av Oslo Airport City har vi lagt ekstra stor vekt på:

  • Knutepunktutvikling
  • Fleksible bygg og områder
  • Energi
  • Arealeffekter
  • Sirkulær økonomi
  • Smarte bygg
  • Smart mobility
  • Utslippsfritt område
  • Grønne og attraktive uteområder

Les mer om andre flyplassbyer rundt om i verden