Se digital årsrapport for 2023

Den digitale årsrapporten for Oslo Airport City for 2023 er nå publisert. Rapporten inneholder blant annet utfyllende informasjon om ferdigstilte og pågående prosjekter, samt vår satsing på bærekraft

Som for de to foregående årene er årsrapporten heldigital, med utstrakt bruk av video. Gjennom levende bilder fra området og intervjuer med nøkkelpersoner viser vi fremdriften i de store prosjektene som enten er fullført eller under utbygging i Oslo Airport City.

Årsrapporten inneholder også administrerende direktør Thor Thoeneies oppsummering av fjoråret.

Se årsrapporten her: OAC Årsrapport 2023

Avslutningsvis i rapporten finner du lenker til nøkkeldokumenter, inkludert årsregnskap for 2023 og protokoll fra ordinær generalforsamling 2024.